Svetlosni uređaji na tehničkom pregledu

Prilikom registracije vozila na tehničkim pregledima jedna od bitnih stvari za proveru su boja svetala i ispravnost svetlosno-signalnih uređaja. Ukoliko ove boje nisu u skladu sa propisima, uređaji se mogu definisati kao neispravni i vozila ne mogu proći tehnički pregled.

Saobraćajna policija vas takođe može kazniti ukoliko ne ispunjavate date standard. 

 Uređaji svetlosne signalizacije dele se na 3 kategorije:

  1. Uređaji za osvetljavanje puta (glavni farovi, svetla za maglu, rikverc svetlo, reflektori za radove na putu…)
  2. Uređaji za označavanje vozila (pozicija, zadnje svetlo za maglu, svetla zadnje registarske tablice, katadiopteri…)
  3. Uređaji za davanje svetlosnih znakova (stop svetla, žmigavci, sva 4 žmigavca…)

Ovi uređaji ne smeju biti oštećeni i obavezno moraju da zadovoljavaju propisane dimenzije, pozicije i boju svetala koju daju. Dosta vozila ima neispravne pomenute uređaje, zato hajde da naučimo kako to da sprečimo.

Ovo su 3 najčešća slučaja:

  1. Zadnja svetla za maglu moraju biti crvene boje

Zadnja svetla za maglu od marta 2011. g. moraju imati sva vozila. Njihova pozicija može biti na zadnjoj levoj strani, i na levoj i na desnoj strani, ili na samoj sredini branika. Prekidač za uključivanje ovih svetala najčešće se nalazi kod prekidača za uključivanje glavnih farova i ne može da se uključi dok se prethodno ne upale glavni farovi. Ona obaveezno moraju davati crvenu boju, jer su na taj način vozila u magli daleko vidljivija drugim učesnicima u saobraćaju. Ovo je posebno bitno za vožnju van grada.

  1. Žmigavci moraju biti žute boje

Čest problem su beli žmigavci. To je zato što vozila koja su ranije proizvedena pre 20-ak godina imaju ugrađen uređaj žute boje u koji se stavlja sijalica koja reflektuje belu svetlost. Međutim, većina vozila proizvedena nakon 2000. g. poseduje uređaj bele boje u koji se stavlja sijalica žute boje. Dešava se da vlasnik prilikom zamene sijalica sličajno žutu sijalicu zameni belom. Pored ovog, dešava se i da se žuta farba vremenom od zagrevanja istopi i nestane. Zbog toga će žmigavci sijati belim svetlom.

Jako je bitno da se ovo ne dešava, jer je žmigavac, kao pokazivač pravca, jedna od stavki koja mora biti jasno vidljiva i nedvosmislena za druge učesnike u saobraćaju. 

  1. Katadiopteri (mačije oči)

Ovi svetlosno-signalni uređaji služe da, u slučaju gubitka električne energije, označe vozilo i da ga učine vidljivijim na putu koji nema rasvetu. Ovi uređaji su najčešće ugrađeni zajedno sa svetlima (pozicijom), ali postoje slučajevi kada su ugrađeni na zadnji branik. Zbog takve pozicije, katadiopteri su često izoženi udarcima pri parkiranju, takoda treba voditi računa, jer njihovo oštećenje ili neprisutnost smatraju se neispravnošću na tehničkom pregledu i razlog su za neprolazak.

U nastavku teksta navešćemo vam kazne koje vam saobraćajni policajac može prepisati ukoliko vaši uređaji ne reflektuju boje prema propisima:

Za fizička lica:
10.000 – 20.000 din – ako imate ugrađene „neispravne” uređaje i ne koristite ih;
20.000 – 40.000 din ili zatvor do 30 dana – ako imate ugrađene “neispravne” uređaje i koristite ih;

Za preduzetnike:
50.000 – 500.000 – ako imate ugrađene „neispravne” uređaje i koristite ih;

Za pravna lica:
50.000 – 600.000 – ako imate ugrađene „neispravne” uređaje i ne koristite ih;
60.000 – 800.000 – ako imate ugrađene „neispravne” uređaje i koristite ih;

Svetlosna signalizacija je jako važna i za vašu bezbednost, i za bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Budite uvek sigurni da zadovoljavate sve kriterijume.

Vaš AC Jana