Kuka za vuču na tehničkom pregledu

Donedavno su na tehničkim pregledima tolerisane kuke koje poseduju žig proizvođača i homologaciju zahvaljujući usmenim instrukcijama od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, međutim, ovakve instrukcije nisu u skladu sa važećim Pravilnikom i zbog visokih kazni, tehnički pregledi sada moraju da traže atest, čak i u slučajevima kada vučni uređaj ima homologaciju i žigom proizvođača.

Novoproizvedena vozila koja imaju fabrički ugrađeni vučni uređaj treba da dobiju atest od proizvođača, koji je dužan da vam ga preda sa vozilom. Ako ga niste dobili imate pravo da uložite reklamaciju da za kupljeno vozilo niste dobili potpunu dokumentaciju.

Uvezena polovna vozila sa kukama koja na sebi imaju žig proizvođača su česta kod nas. I u ovom slučaju žig i homologacija vam neće pomoći. Ipak, ukoliko vam prilikom samog uvoza vozila sa kukom ABS izda Uverenje o ispitivanju upotrebljivanog vozila koje se uvozi, i u kojem je vučni uređaj evidentiran, onda vam attest nije potreban, već se ovo uverenje smatra važećim. Ukoliko kuka nije evidentirana u ovom dokumentu, moraćete da je atestirate.

Šta je potrebno za atest?

  1. Izjava servisera koji je ugradio uređaj
  2. Potvrda (predstavnika) proizvođača vozila koji dozvoljava ugradnju vučnog uređaja
  3. Potvrda proizvođača uređaja za vuču
  4. Sa ovim potvrdama i vozilom odlazite kod predstavnika ABS-a. Cena potvrde proizvođača vozila zavisi od marke vozila i okvirno varira između 3.000 i 20.000 dinara. ABS i predstavnici naplaćuju svoje usluge oko 7.000 RSD. Sve potrebne dokumente, obrasce i uplatnice možete naći na sajtu ABS-a.
  5. Kada atestirate kuku, sledeća obaveza je tehnički pregled. Za ateste koji su rađeni nakon 2013. g. postoji elektronski pristup i nije obavezno da ga fizički imate kod sebe, ali u slučaju da je uređaj atestiran pre 2013. g., biće obavezno da uverenje ponesete sa sobom na tehnički pregled.


Treba da znate da, ukoliko imate rastavni uređaj za vuču, kada idete na tehnički pregled obavezno treba da demontirate priključak za vuču, odnosno kuglu na koju se kači priključno vozilo.

Ako ne koristite vučni uređaj ili ne želite da ga atestirate, možete ga I demontirati sa vozila. Demontaža podrazumeva da skine sama kugla na koju se kači priključno vozilo, ali i uređaj na koji se montira ta kugla, tj. uređaj koji je pričvršćen za samo vozilo. Demontaža vučnog uređaja u servisu košta između 1.000 i 2.000 RSD i za nju nije potreban atest.

Koje probleme može da vam stvori posedovanje kuke?

  1. Nećete moći da registrujete vozilo

Na tehničkom pregledu ne prolaze neatestirani vučni uređaji, a to znači da nećete moći da registrujete vozilo.

  1. Ako ne nosite atest sa sobom možete dobiti kaznu

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (član 249. stav 4), ukoliko imate atestiranu kuku, jedan primerak tog uverenja mora se nalaziti u vozilu i na zahtev ovlašćenog lica dužni ste da pokažete traženo uverenje. U suprotnom, kazna je 5.000 RSD.

  1. Ako nemate attest možete dobiti kaznu

Ukoliko učestvujete u saobraćaju sa vozilom čija kuka nije atestirana, kazna je 10.000–20.000 za fizička lica, 50.000–500.000 za preduzetnike i 60.000–800.000 za pravna lica.

  1. Rastavni atestirani uređaji se moraju demontirati kada se ne koriste

Prema Pravilniku o podeli motornih vozila, kada ne koristite rastavni vučni uređaj, odnosno kada ne vučete drugo vozilo, kugla na koju se kači priključno vozilo mora biti demontirana, kako na tehničkom pregledu, tako i u saobraćaju.

Budite oprezni I mislite na vreme!
AC Jana