Saobraćajna dozvola važi neograničeno

Od 2020. godine ukinut je rok važenja saobraćajne dozvole i tablica. Ipak, ovo pravilo ne važi za sve – korisnici koji poseduju tablice koje imaju takozvane „kvačice”, tj. slova Ć, Č, Ž, Đ, Š, W i Y, moraće da promene i njih i saobraćajnu dozvolu (kad im ista istekne), a to isto sledi i ako ne izvršite registraciju vozila u roku od 60 dana od dana isteka registracije.

Registarske tablice obavezno moraju da se menjaju ako su oštećene, ako se izgube ili ako se menja saobraćajno podrućje. Saobraćajna dozvola u Srbiji važi neogranićeno, čak iako istekne, ali sa njom nećete moći da pređete nijedan granični prelaz.

Kako možete da proverite do kada vam važi saobraćajna dozvola? Pogledajte na poleđini iste u hologramu koji se nalazi u gonjem levom ćosku.

Kod nas, pored tehničkog pregleda vozila, možete izvršiti kompletnu papirologiju za zamenu saobraćajne i tablica, a ako imate manjak vremena tu su naši advokati da kompletnu registraciju završe umesto vas.


Mi mislimo o vama,
AC Jana