Procedura na tehničkom pregledu ako imate (naknadno ugrađena) ksenon svetla

Ukoliko imate vozilo sa ksenon svetlima koja su fabrički ugrađena u vaše vozilo, nije vam potrebna nikakva dodatna dokumentacija za prolazak tehničkog pregleda, ali ako ste ksenon svetla naknadno ugradili, to se smatra prepravkom vozila i na tehničkom pregledu obavezno morate imati atest.

Kako se atestiraju ksenon svetla?

  1. Treba da uzmete potvrdu o ugradnji svetala od servisa koji je radio tu prepravku
  2. Treba da uzmete potvrdu ovlašćenog proizvođača vozila koji dozvoljava ugradnju
  3. Nakon togatreba da odete na ispitivanje kod predstavnika ABS koji će vam dati uverenje (atest)
  4. Na kraju, sa ovim izdatim atestom treba da dođete na tehnički pregled

Zakon o ksenon svetlima:

  1. Pravilnik o ispitivanju vozila(član 2. tačke 8 i 13) kaže da se pod prepravkom vozila smatra „promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila.”

Znači u prepravku vozila spada i promena uređaja za osvetljavanje i omogućavanje normalne vidljivosti sa fabričkih deklarisanih na druge. Zato je potreban atest.

  1. Takođe, Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima(član 48.), za ksenon svetla kaže:

„U slučaju da je vozilo vrste M ili N opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti obavezan deo glavnih farova kratkog svetla je i uređaj za čišćenje farova (odnosno prskalice). Vozila vrsta M i N moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Ovaj uređaj može biti sa ručnim ili automatskim podešavanjem. U slučaju da je vozilo opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti ovaj uređaj mora biti automatski. Vozilo može imati farove sa dinamičkim praćenjem vožnje kroz krivinu, koje može biti izvedeno kao zakretanje farova ili uključivanje jednog od svetala za maglu“.

Iz ovoga zaključujemo da ksenon svetla obavetno moraju imati automatsko podešavanje visine farova i uređaj za hlađenje i čišćenje (prskalicu). Halogeni farovi to ne moraju da imaju, tako da ove neophodne stvari tokom naknadne ugradnje često izostaju prilikom naknadnog menjanja halogenskih ksenonskim uređajima za osvetljavanje puta. Ova ugradnja na pravi način je često jako skupa, a često i nemoguća I što je najvažnije, ukoliko ta prepravka nije izvedena tako da poštuje pravilnike, kontrolori na tehničkom pregledu su dužni je uoče i upute vas na ispitivanje.

Birajte sigurni i raspolažite pravim informacijama.