2021. godina nam donosi novine u vezi sa ispravnošću vozila prilikom obavljanja tehničkog pregleda.

Najveća novina, koja može predstavljati određenu problematiku, biće zakon koji će definisati mere izduvnih gasova koje će morati da se poštuju. Ukoliko ne zadovoljavaju ove zakonom definisane mere vozila neće moći da prođu tehnički pregled. 

Izduvni gasovi su se i u dosadašnjoj praksi redovno proveravali prilikom redovnog ili kontrolnog tehnickog pregleda, ali do sada nisu predstavljali neispravnost. Stranka je morala biti obavestena o merenjima gasova i ukoliko se utvrdi da oni ne zadovoljavaju zakonom propisane parametre daje se rok do 3 godine, zaključno sa julom 2021, da se gasovi na vozilu regulisu, odnosno da se poprave delovi vozila koji dovode do lošeg sagorevanja u motoru i samim tim i do lošeg kvaliteta izduvnih gasova.

Informišite se pravovremeno i birajte pametno.

Vaš AC Jana